Watergaten is een ontwerp voor moderne drijvende woningen met tuin en dakterras door architect Maxim Winkelaar.

Watergaten drijvende woningen

Locatie
Watergaten® is een nieuwe visie op het drijvend wonen waarmee wij de eerste prijs hebben gewonnen van een architectenwedstrijd. Met dit vernieuwde concept hebben wij ook diverse architectuur nominaties en awards ontvangen.

Het concept is een betonnen bak die het water wegdrukt. Hierdoor wordt er een nieuwe ruimte gecreëerd om in te bouwen. Er ontstaat een ‘watergat’! In dit watergat wordt een los volume geplaatst waardoor de restruimte in deze bak als buitenruimte wordt gebruikt. Het woonblok zelf heeft een lichte opbouw en kan diverse esthetische vormen aannemen. Het uitgangspunt voor Watergaten® is dat de binnenruimte minimaal gelijk is aan de buitenruimte. De buitenruimte in de bak biedt vele voordelen. Het is mogelijk om hierin bijvoorbeeld een tuin, een terras of zelfs een zwembad te maken. Het voordeel van de buitenruimte in de bak is dat het windluw is, het biedt veel privacy en biedt een veilige omgeving voor kinderen. Het woonvolume in de betonnen bak is zó ingedeeld dat het alle voordelen van wonen op het water combineert.

Watergaten is een ontwerp voor moderne drijvende woningen met tuin en dakterras door architect Maxim Winkelaar.
Watergaten is een ontwerp voor moderne drijvende woningen met tuin en dakterras door architect Maxim Winkelaar.
Watergaten is een ontwerp voor moderne drijvende woningen met tuin en dakterras door architect Maxim Winkelaar.

Ontwerp
Nederland staat alom bekend om de strijd die wordt gevoerd tegen het water. Doordat het land zich deels onder de zeespiegel bevindt, zal deze strijd nooit ophouden. In de toekomst zal het echter minder vanzelfsprekend zijn om het water buiten te sluiten. Door de huidige klimaatveranderingen wordt steeds duidelijker dat er anders moet worden omgesprongen met onze waterhuishouding. De overheid speelt hier al op in door het water meer ruimte te geven die het nodig heeft, voordat het zelf die ruimte neemt. Dit betekent dat we in het landschap en in de stad ruimte moeten maken om (overtollig) water op te slaan en dat we rivieren in noodgevallen gecontroleerd buiten hun oevers moeten kunnen laten treden. Dit is geen gemakkelijke boodschap voor een land dat al eeuwenlang trots is op zijn inpoldering, maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor dynamische wonen een meervoudig ruimtegebruik. Meebewegen met de natuurlijke loop van beken, rivieren en de zee is de enige manier om in de toekomst het hoofd boven water te houden. Watergaten® speelt in op deze veranderingen, doordat de woningen zich niet verzetten tegen het water maar er juist in meegaan. In tijd van overstromingen houden deze waterwoningen de voeten droog.

Watergaten® zijn duurzame drijvende woningen die anticiperen op klimaatveranderingen in de toekomst. Watergaten® fungeren als een schaalmodel van Nederland. De betonbak is de waterkering, zoals de dijken dit zijn voor Nederland. Het drainagesysteem in de betonbak werkt zoals het gemaal in de polder. Doordat de bak het water wegdrukt ontstaat er in het water een nieuwe ruimte, zoals de polders Nederland hebben uitgebreid.

Watergaten is een ontwerp voor moderne drijvende woningen met tuin en dakterras door architect Maxim Winkelaar.
Watergaten is een ontwerp voor moderne drijvende woningen met tuin en dakterras door architect Maxim Winkelaar.
Watergaten is een ontwerp voor moderne drijvende woningen met tuin en dakterras door architect Maxim Winkelaar.
Watergaten is een ontwerp voor moderne drijvende woningen met tuin en dakterras door architect Maxim Winkelaar.
Geinspireerd?

Ontdek samen met ons uw mogelijkheden.

Maak een afspraak