Disclaimer

Ontwerpen, teksten, foto’s en computervisualisaties door Maxim Winkelaar Architects B.V. (tenzij anders aangegeven) auteursrecht voorbehouden.

Maxim Winkelaar Architects B.V. besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. Wij geven echter geen enkele garantie inzake de juistheid, de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website kan geraadpleegd worden. De gebruiker mag er niet vanuit gaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Bovendien is de gebruiker zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daar op voorhand van op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Maxim Winkelaar Architects B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites kan Maxim Winkelaar Architects B.V. niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de beschikbaarheid van deze andere sites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Maxim Winkelaar Architects B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site noch schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website.

Maxim Winkelaar Architects B.V. verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van aangevraagde informatie zal de ontvanger deze controleren op bestandsgegevens en virussen. Maxim Winkelaar Architects draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de van toepassing zijnde tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor de verzending berust bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Gegevens mogen niet worden doorgegeven of geleverd aan derden. Bij publicaties waarbij onze gegevens worden gebruikt, dient u toestemming te vragen aan Maxim Winkelaar Architects B.V.

Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen.

Overige profielen:
Art of Living
Hoog.Design
Obly
Architectenweb

Overige links:
www.maximwinkelaar.nl

Fotografie projecten Villa Naarden, Villa Zeist, Villa Bemmel, Huis Amstelveen en Huis Bussum: Chiel de Nooyer.
Fotogratie projecten Huis Amsterdam-Zuid 1, Huis Amsterdam-Zuid 2, Huis Amsterdam-Zuid 3, Grachtenpand Amsterdam 1, Grachtenpand Amsterdam 2, Grachtenpand Amsterdam 3 en Villa Vinkeveen: Anne van Houwelingen.
Haven Lake Village door Anne van Houwelingen en Jurrit van der waal.
Fotografie portretfoto: Melissa Brown.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden worden door Maxim Winkelaar Architects B.V. als bijlage bij de overeenkomst aan opdrachtgevers overhandigd.

Voor zakelijke opdrachtgevers hanteren wij de DNR 2011. Hierin zijn de algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers vastgelegd. Voor meer informatie over de DNR 2011 verwijzen wij u naar de website van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) www.bna.nl/dnr/2011.

Wij hanteren voor particuliere opdrachtgevers de Consumentenregeling CR 2013. De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Voor meer informatie over de CR 2012 verwijzen wij u naar de website van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) www.bna.nl/documenten/consumentenregeling-2013.

De heer ir. ing. Maxim Winkelaar is volledig gerechtigd en gekwalificeerd om het architectenberoep uit te oefenen en de titel architect te voeren. Architect Maxim Winkelaar is ingeschreven bij Stichting Bureau Architectenregister Nederland. Ontwerpen van Maxim Winkelaar Architects B.V. blijven intellectueel eigendom tenzij anders is overeengekomen.